• Připojení k naší daové síti realizujeme obvykle s pomocí těchto technologií s komponenty značek Mikrotik, Cisco, Zyxel a Tplink :

- Metalická přípojka s předávacím rozhraním ethernet 100Mbit nebo 1Gbit

- S využitím volných pásem pro datové přenosy (obvykle 5GHz) . Zde jako předávací rozhraní slouží radiové zařízení uživatele a to buď jeho vlastní nebo námi dodané.

- FFTx zakončením optického vlákna

- PLC technologií (přenos po rozvodné síti nn 230V) Předávací rozhraní je v tomto případě elektrická zásuvka (nikoli prodlužovací kabel !) na předem dohodnuté fázi.

( Všichni naši technici mají navíc kvalifikaci dle § 8 Vyhlášky 50/78 Sb. , tudíž mohou kvalifikovaně vstupovat i do rozvodů 230/400V )